• Podpora platebních karet:
  • Visa Visa Electron Verified by VISA
  • MasterCard MasterCadr Electronic Maestro MasterCard SecureCode
  • GoPAY 

 

H O L L I S T E R reklamní video

 

ABERCROMBIE v CALL ME MAYBE


OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodné podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.padiafashion.cz .

Obchodní podmínky stanovují a upřesňují základní práva a povinnosti prodejce i kupujícího. Kupující zasláním objednávky stvrzuje, že souhlasí s těmito obchodními podmínkami. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel (maloobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené občanským zákoníkem (z.č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (z.č.634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel (velkoobchodní prodej), řídí se vztahy obchodními podmínkami a vztahy jimi neupravené obchodním zákoníkem, z.č. 513/1991 Sb., a to v jejich platném znění.

článek I. identifikace provozovatele e-shopu

Majitelem e-shopu www.padiafashion.cz je společnost PADIA l.t.d., založena 25.06.2012, se sídlem The Meridian, 4 Copthall House, Station Square, Coventry, West Midlands, CV1 2FL, England. Registrační číslo spočenosti je 08118372 ( dle CERTIFICATE OF INCORPORATION OF A PRIVATE LIMITED COMPANY) pro The Registrar of Campanies for England and Wales.
Provozovatelem e-shopu - zástupcem (dle mandátní smlouvy) je společnost Vertaza Group sro., Společnost Vertaza Group sro., provozuje (aktualizuje a zajišťuje provoz) e-shopů v SR a v ČR jako zástupce společnosti Padia ltd. (majitele) zajišťuje také servis, podávání informací (telefonicky a e-mailem), vrácení a výměnu zboží v rámci ČR a SR. Identifikace zástupce je Vertaza Group s.r.o., IČ: 03859177, sídlem Varšavská 715/36, Vinohrady, 120 00 Praha.

Certifikát pro Padia ltd., je přiložen ve formátu pdf k nahlédnutí nebo stáhnutí pod na konci těchto V.O.P.

Pro klienty se provozovatel řídí z vlastní vůle zákonem a podmínkami dle českého platného práva, tak jak je uvedeno níže.

článek II. identifikace a původ tovaru

Každý výrobek je opatřen etiketou určujíci krajinu původu v jazyku dané krajiny jako Made in xxxx. Každý výrobek je také opatřen etiketou uručujíci složení výrobku a také doporučenou údržbu výrobku. Informace o složení a údržbě naleznete také v informacích o každém výrobku v našem e-shopu.

článek III. způsob objednávaní a platby za tovar

Tovar je možné objednat přes nákupní košík a zaplatit přes svolený způsob platby. Tovar je možné objednat také e-mailovou objednávkou nebo telefonicky. Každá forma objednávky je závazná pro obě strany a to v souladu s ustanoveními v této smlouvě. Za tovar je možné zaplatit dle svoleného způsobu a to převodem nebo vkladem na účet prodejce, platební, debetní, kreditní kartou, přes platební systém paypall. Za tovar není možné zaplatit na dobírku. Za tovar není možné zaplatit poštovní složenkou. Za tovar je potřebné zaplatit bezodkladně po výzvě k úhradě systémem, nebo po upozornění e-mailem při objednání přes e-mail, nebo telefonicky.

článek IV. odesílaní objednaného tovaru, dodací podmínky, poštovné a balné

Objednaný a uhrazený tovar je odesílán neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od obdržení platby za tovar a poštovné na účet prodejce. Pokud prodejce nemá kupujícím objednaný tovar skladem, a není schopný ho dodat během 7 dnů, bude prodejce kontaktovat kupujícího telefonicky nebo e-mailem aby se s ním domluvil na době dodaní, pokud tuto dobu kupující neakceptuje, je tato smlouva neplatná a prodávající vrátí kupujícímu všechny úhrady za tovar. Ustanovení o dodání během 7 dnů se netýká tovaru který je upravován dle vyžádaní kupujícího - zmenšovaní, zvětšováni, speciální povrchové úpravy, nebo extra doplňků. Ustanovení o 7 denní odesílací lhůtě se netýká také objednávek u kterých byl kupující předem obeznámen - před úhradou za zboží, o delší dodací lhůtě.

Tovar je doručován českou, slovenskou nebo jinou poštou v rámci EU vždy jako doporučena zásilka (se sledovacím číslem). Tovar se považuje za doručen v den převzetí tovaru kupujícím, nebo dnem kdy se mu pošta pokusí neúspěšně tovar doručit. Pokud si kupující doručenou zásilku uloženou na poště nevyzvedne a zásilka se po uplynutí odběrné lhůty vrátí nazpátek prodejci, může kupující požádat o její opětovné zaslaní, musí však opětovně uhradit poštovné a manipulační poplatek 50kč.

Poštovné a balné za zboží v ceně do 800kč je 70kč, 

Poštovné a balné za zboží v ceně do 30€. v rámci EU je 2.70€., mimo EU je 6€.

Poštovné a balné za zboží v ceně nad 800kč je ZDARMA

Poštovné a balné za zboží v ceně nad 30€. v rámci SR je ZDARMA, v rámci EU je 2.70€, v rámci světa je 4€.

Poštovné se hradí spolu s platbou za zboží, nebo na základe výzvy prodejcem.

článek V. Záruky a Reklamace

Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelem, v souladu s ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen občanský zákoník) a z.č. 634/1995 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, v platném znění je-li kupujícím podnikatel, v souladu s ustanovením z.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Na prodávané zboží je poskytována smluvní záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 6 měsíců pro vztahy řídící se Obchodním zákoníkem a zákonná záruka, resp. odpovědnost za vady, které se vyskytnou v záruční době 24 měsíců pro vztahy řídící se Občanským zákoníkem.

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění této reklamace, pokud se prodejce s kupujícím nedohodne jinak. Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodejce Záruka se nevztahuje zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním, nevhodnou údržbou nebo nevhodným skladováním výrobku. Za nesprávné užívání se může mimo jiné považovat i např. styk s agresivními látkami (parfémy, šampony, mycí prostředky, ale např. i chlorovaná nebo mořská voda). Bižuterní zboží ani polotovary nesmějí být taktéž vystaveny přímému slunečnímu svitu, případně být použity nebo uloženy ve vlhkých nebo jinak zatížených prostorech (sauny, bazény, sprchy atd.).Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či poničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné vrátit doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta) a to na adresu odesílatele. Upozorňujeme zákazníky, že i když to v zákoně není přímo uvedeno, výklad zákona umožňuje prodejci vyňat z práva na odstoupení od kupní smlouvy některé druhy zboží, v našem případě se to týka především spodního prádla u kterého neuznávame běžně odstoupení od smlouvy, ale zákazníkovy nabíneme v ceně zboží jakékoliv jiné zboží z našeho e-shopu.

článek VI. cena tovaru a slevy

Platí ceny zboží uvedené u každé položky v e-shopu pod názvem „naše cena“. Ceny variant ke zboží jsou doplatkem z „naši ceny“ ne cenou samotní. Klient může uplatnit vůči uvedeným cenám slevy. Sleva může být uplatněna na základě věrnostní karty, slevového kuponu, slevové poukázky na sumu, nebo také na základě telefonické nebo e-mailové domluvě s prodejcem. Slevy lze sčítávat za podmínek uvedených při jednotlivých možnostech a akcích.Slevy se slevových portálů nelze kombinovat s jinými slevami. Slevy s věrnostní kartou lze kombinovat se slovovým poukázkami většinou za předpokladu dosáhnutí určité sumy nákupu (většino 250Kč bez poštovného). Přednost má vždy cena uvedena v newsletteru pokud klient nakupuje tímto způsobem. Cena v newsletteru se nedá kombinovat pokud není u konkrétní akce uvedeno jinak (většinou lze kombinovat se slevovými poukazy na sumu). Bonusový program lze kombinovat se všemi akcemi včetně slevových portálu.

článek VII. registrace do newsletteru, a ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů a zároveň tímto dává souhlas prodávajícímu k rozesílání obchodních sdělení prostřednictvím poskytnuté emailové adresy kupujícímu. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace).

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01. září 2013.

Certifikace společnosti:

CERTIFICATE.PDF

ZDcyZD